tisdag 8 april 2008

Debattör skjuter sig själv i foten

DN Debatt är Sveriges ledande sida för offentlig debatt. Vad som gör att Gunder Sandelins inlägg platsar där kan man faktiskt ifrågasätta. Den före detta pressekreteraren för Bris menar att det finns en konspiration bland landets journalister som mörklägger sanningar om svensk invandringspolitik. Nu menar han att han skadar sin egen karriär genom att lyfta bladet från munnen.

Medan han slänger ut denna anklagelse mot sina kollegor så begår han själv samma fel som han anklagar dem för. Först använder han sig av svepande anklagelser och anekdotisk bevisföring om sin tid som socionom på 1970-talet för att sedan använda sig av statistik på ett selektivt sätt.

Den konkreta grunden för hans argumentation är statistiken över beviljade uppehållstillstånd i Sverige sedan 1980. Inget konstigt med det, trots det är den en del av konspirationen. Inte för att den finns, utan för att den enligt debattören inte redovisats tillräckligt. Under senare år har ungefär tjugo procent varit asylsökande mellan hälften varit anhöriga. Sandelin skjuter sig gärna in ytterligare på gruppen asylsökande varav många inte är kvotflyktingar eller flyktingar enligt FN:s konvention utan fått uppehållstillstånd av humanitära skäl. För Sandelin är det tydligen något smula suspekt över dessa människor från framförallt före detta Jugoslavien, Etiopien, Somalia, Libanon, Iran och Irak som av humanitära skäl fått stanna för att det finns andra där ute i resten av världen som har än större behov av hjälp.

Genom att säga att endast en av tio av de en miljonen uppehållstillstånd under 26 år ges till "riktiga" flyktingar ger han en förvriden bild. Inte mycket tid ägnas åt att en stor del, 30 procent, är från EES-länder, är arbetskraftsinvandrare eller har tillåtelse att stanna i landet för att de studerar här. 35 procent av tillstånden 2006 gavs till människor från EU eller norden. Hälften är anhöriginvandrare, men Sandelin undviker att nämna att i just den tabell han hänvisar till går det lätt att se att endast 1/4 av anhöriginvandrarna är anhöriga till flyktingar - låt oss säga att du får ett arbete i Australien men de vägrar släppa in din fru för att de tycker att det ser dåligt ut i statistiken med anhöriginvandring? (Undrar hur våra kära representanter i Bryssel klarar sig.) Sedan glömmer han förstås nämna att denna miljon människor kanske inte stannat kvar i landet heller (de brukar inte heller dö), att bara räkna immigration och ignorera återmigrationen är la ett vanligt sätt att räkna för vissa människor som vill komma till en given poäng. Alla dessa hemska norrmän och finnar (i 800 år en del av Sverige) som kommer och går som de var deras land också (hoppas norrmännen slänger ut alla svenskar som numera belastar dem så mycket att norrmännen bara känner för att slänga än mer pengar på dem)!

Måhända har Sandelin en del poänger att politisk korrekthet på vissa sätt har hindrat en ordentlig belysning av kostnader och problem med svensk migrationspolitik, men samtidigt använder han sig själv av argument med en ljusbrun nyans. Jag tycker näppeligen att det hör till god journalistisk eller debattklimat att skrika "politiskt korrekt" mot sina motståndare eller anklaga dem för att sitta i elfenbenstorn (som om det går att få en artikel på DN Debatt utan att sitta i något torn)- det är faktiskt lika illa som att säga att det finns nyanser av brunt i deras åsikter. Sandelin menar att rådande debatt styrs av en privilegierad övre medelklass om rynkar åt näsan åt gemene mans åsikter. Jag förstår inte riktigt varför Sundelin anser sig vara en bättre företrädare för denne "Nisse i Hökarängen" som han insinuerar att han känner så väl efter nästan ett decennium som journalist på SVT (måste la vara någon form av 08-motsvarighet till att vara Faktumförsäljare).

Att det finns utrymme för problematiserade av migrationspolitiken är en sak, men att som Sundelin hävda att hans vridna och raljerande skildring kan blåsa bort rökridåerna är bara fånigt. Att någon som delar ut socialbidrag på 1970-talet drar inferens från sina möten med olika grupper då och tror att det ger en aktuell och bra bild av invandrare i gemen nu eller då har tydligen gått fel i det där vita tornet. Sedan kanske han skall använda sig av lite mer än en enda tabell från Migrationsverket som grund för sin analys av ett kvarts sekels migrationspolitik.

14 kommentarer:

den vänlige sa...

Det spelar ingen roll hur du försöker mörka genom att selektivt plocka ut enskilda siffror. Återmigrationen är tex inte särskilt stor.

I förhållande till sin befolkning har Sverige tagit emot, och gett permanent uppehållstillstånd till fler invandrare än något annat jämförbart land.

Det är den största demografiska förändringen i Sverige på flera tusen år. I princip handlar det om att urspungsbefolkningen helt ersätts med andra populationer.

Och de som kommer till Sverige gör det inte främst för att de "flyr" från "politisk förföljelse", såsom media hela tiden försöker ge sken av.

Den politiken är totalt odemokratisk. Opionsundersökningar visar konsevent - sedan årtionden tillbaka - att det är fler som motsätter sig invandringsinflödet än som tycker det är ok. Så är det även idag.

Kropotkin sa...

Återmigration inom tio år i procent:
1970: 46,3
1975: 54,1
1980: 39,9
1985: 30,2

Om du nu inte plockar fram dina egna siffror från röven är det fritt fram för dig att redovisa siffrorna från 1990 och 1995.

Den sjunkande trenden beor la huvudsakligen på en gentetisk fallenhet för social turism bland flyktingar än arbetskraftinvandrare eller vad tror du?

Kom igen fjant, plocka ut lite siffror sätt igång och plocka fram lite oselektiva siffror som passar din vänliga attityd. Du kan la ta och utveckla och presentera till exempel redovisningarna från SOM-institutet som du antyder kring och sammanfatta de resultaten på ett vettigt och objektivt sätt till exempel.

Varför tror idioter alltid att andra människor är intresserade av vad de tycker?

den vänlige sa...

Ok, vi börjar med opinionen. Det var just SOM-institutets undersökning jag tänkte på.

Enligt den senaste utgåvan av SOM-institutets "Svenska Trender" (år 2006) så tycker 46 % att det är ett "bra förslag" att ta emot färre flyktingar, bara 28 % tycker det är ett "dåligt förslag".

Under hela mätperioden sedan 1990 har antalet som vill minska flyktingströmmen varit större än motsatsen, och vid 12 av 17 mätår ville en egen majoritet ta emot färre flyktingar.

Observera att detta är trots att institutet använt den djupt vilseledande formuleringen "flyktingar" för att försöka skapa maximal sympati. Mer korrekt hade varit att fråga om invandring.

den vänlige sa...

Jag tycker du allvarligt bör fråga dig själv varför du tycker det är rättvist att kalla mig för "fjant" och "idiot". Jag har inte varit annat än vänlig och fullständigt korrekt.

Kropotkin sa...

Min blogg, mina regler - jag ser inte att jag har någon skyldighet att vara trevlig mot människor som kommer hit och lämnar kommentarer som jag inte tycker tillför något.

* Anklagar mig för att välja selektiva siffror när jag påpekar ett selektivt urval av en debattör som anklagar andra för att vara selektiva.
* Slänger ut ett dubiöst påstående om motiven till flyktingars motiv.
* Ifrågasätter ett påstående med ett nekande utan att ange siffror (återmigrationen är större än noll).
* Vrider på en undersöknings resultat om ökat eller minskat mottagande av flyktingar till att vara motståndare till flyktinginflöde i sig. Sedan är det en stor skillnad mellan invandring i allmänhet och flyktingar
* Dravlar på om "ursprungsbefolkning".

den vänlige sa...

Så till uppgifterna om återmigration. Ok, om vi pratar historiskt har du rätt, jag visste inte att det var så många som flyttade tillbaka. Men jag vill se källa till siffrorna innan jag tror på dem.

Dock, din senaste siffra är över 20 år gammal och trenden klart sjunkande. Om trenden har fortsatt så är det i stort inga som återmigrerar idag (>10 %). Dessutom visar övrig forskning att det är de minst problematiska invandrarna som återmigrerar.

Jag tror inte att den genetiska fallenheten för social turism har ökat. Däremot är det ett helt annat urval invandrare som kommer idag.

De som kom på 80-talet var genuina flyktingar i mycket högre grad, dvs sådana som verkligen flydde för att de måste.

Idag kommer andra grupper hit, men de försöker använda samma asylsystem.

Antalet asylsökande som slänger sina pass är över 90 % enligt flera utredningar, och denna grupp andel har ökat kraftigt sedan 80-talet. Under 80-talet kom genuina flyktingar som verkligen var politiskt förföljda, de hade inga skäl att dölja sin identitet. Tvärt om - de visade gärna upp pass, resehandlingar, medlemskort i irans kommunistparti etc.

Dagens asylsökande gör ofta allt för att dölja detta, eftersom man vet att man får uppehållstillstånd i supernaiva Sverige även om man försöker lura sig till det.

De människor som kommit till Sverige under 90- och 00-tal har i ökande grad inte gjort så på grund av politisk förföljelse, utan för att vilja förbättra sin levandsstandard och ta del av världens mest generösa välfärdssystem.

Därför har återvandringsprocenten minskat.

den vänlige sa...

"Min blogg, mina regler - jag ser inte att jag har någon skyldighet att vara trevlig mot människor..."
Varför inte? Jag tycker man har en skyldighet att vara vänlig mot alla. Och det är inte säkert att alla läsare håller med om att mina kommentarer inte tillför något.

Varför är du så aggressiv?


"Ifrågasätter ett påstående med ett nekande utan att ange siffror (återmigrationen är större än noll)."
Jag sa aldrig att det var "noll". Du har inte visat några uppgifter som stöder att återvandringen är "särskilt stor" i dagsläget. Regeringen införde häromåret en betalning på 20 000 för alla som valde att återvandra, det blev ett komplett misslyckande.


"Vrider på en undersöknings resultat..."
Frågan som SOM-institutet ställer är "Ta emot färre flyktingar i Sverige?". Vid 12 av 17 undersökningar har minst en majoritet svarat att det är ett "mycket bra" eller "ganska bra" förslag.

Det är helt orimligt att tolka detta på något annat sätt än att en majoritet är motståndare till flyktingflödet såsom det är.

Kropotkin sa...

Siffrorna är bearbetning av uppgifter från officiell svensk befolkningsstatistik. Senare års siffror har jag inte tillgängligt på samma sätt, även om jag sett en figur där utvecklingen för återmigration bland anlända 1990 var marginellt mindre än den 1985.

Om du med "Dessutom visar övrig forskning att det är de minst problematiska invandrarna som återmigrerar." menar att människor med högre inkomst tenderar att återvända i högre grad är det ett faktum under hela efterkrigstiden.

Jag skriver inte under på din slutsats att människor i första sticker hit för att förbättra sin levandsstandard och leva på bidrag - inte heller att det i sig skulle vara en förklaring på minskad återmigration (som du inte ens verkar ha siffror på). Flyktingar är i högre grad obenägna att återvända till sina hemländer än arbetskraftsinvandrare. Människorna i läger i Grekland och Spanien har la inte precis sötebrödsdagar och det var la inte ekonomin som fick människor att lämna Jugoslavien direkt.

Sedan är det la helt enkelt så att det metoder som krävs för att överhuvudtaget kunna söka asyl i Sverige gynnar människor med en del pengar, kontakter och en hälsosamt suspekt inställning mot myndigheter i alla länder.

Hampus Eckerman sa...

Käre vänlige, tänk efter lite med uttryck som "om trenden har fortsatt". Man kan nämligen inte räkna så.

Det klassiska exemplet är jämförande av Elvis-immitatörer på 60- och 70-talet och konstaterandet att om trenden med ökningarna fortsätter så kommer snart en tredjedel av befolkningen vara Elvis-immitatörer.

Eller det klassiska uttalandet på födelsedagen: "Om du var 18 i går och 19 idag, är du då 20 imorgon?"

Liknande trender kan inte läggas på långa tidsperioder utan att tappa trovärdighet.

den vänlige sa...

Kropotkin & Hampus:

Hur många som återvänt eller ej är ju i vilket fall inte så relevant (givet att de inte haft så stor påverkan, men det utgår ju ni ifrån). Det relevanta är hur många som blivit kvar totalt sett.

Den siffran mäts som den andel personer i landet som är födda utomlands. För Sverige var det 13,4 % år 2007, enligt SCB.

Det är extremt högt - högre än det någonsin var i invandringslandet i USA under hela 1900-talet.

Inom Europa är det bara Österrike och Schweiz som har högre siffror och dessa två har helt annan invandringsprofil (färre asylsökande och utomeuropéer).

Kropotkin sa...

Det du började med är inte längre så viktigt, jag och andra utgår tydligen från en massa - till skillnad från dig då.

Det finns många utrikes födda i Sverige. Ja, och?

Blogginlägget handlar om hur en journalist anklagar andra journalister för att mörka fakta i ett dåligt underbyggd och rörigt inlägg på DN Debatt. Att bygga sitt resonemang om att andra inte har koll på en tabell från migrationsverket och minnen från ett socialkontor på 1970-talet är minst sagt märkligt.

Kropotkin sa...

[Jag har för övrigt räknat ut varför du inte bemöter förolämpningar på ett väntat sätt - en vacker tanke från nåt litet forum med svenska flaggor måhända?]

den vänlige sa...

Du invände mot Sandelin bland annat därför att han inte tog upp återvändande invandrare.

Grejen är att argumentet om återvändande inte spelar någon roll, om man skall avgöra ifall invandringen till Sverige är för stor eller inte. Det beror på att invandringen till Sverige har varit extremt hög väldigt länge oavsett hur man mäter.

Sverige har t ex den högsta andelen utomeuropeiska invånare av alla europas länder (enligt en jämförelse av Ekberg i Ekonomisk debatt för något nummer sedan).

Alltså, Sandelin har inte gjort fel.

Vad menar du med bemöter förolämpningar på "väntat sätt"? Vilket sätt är väntat? Om du har några förföreställningar om mig så kan jag nästan garantera att de är fel.

Kropotkin sa...

En rent medioker artikel på DN debatt är la inte rätt.

Gå vidare till dina andra bloggar nu så skall jag gå tillbaka till Liverpool - Arsenal.