onsdag 15 oktober 2008

Alliansklubbarna för fega vid nytt arena-avtal?

För några dagar sedan släppte GAIS uppgifterna om priserna på Gamla Ullevi inför säsongen 2009. Även om priserna för årskort stigit en hel del har fokus för oron legat på priset för enskilda biljetter. För även om priset blir högre för årskortsinnehavaren nästa år är det fortfarande mycket förmånligt i jämförelse med priset för sällanbesökaren. Många invändingar har gjort mot detta, då det anses skada publiktillströmningen och göra allsvensk fotboll allt för dyrt i Göteborg. Christer Wallin, som tidigare lovat att priserna inte skulle höjas så mycket, har tidigare visat en tilltro till lapp på luckan i nästan varje match - bland annat på årsmötet i början av året. Det har varit en tokoptimism som jag länge ställt mig tvivlande inför. Att Johan Gunnebo förstöker släta över prishöjningen genom att peka på att de inte är fullt så höga för pensionärer och studenter och samtidigt framhäver detta som en möjlighet med den nya arenan är la mest löjeväckande i sammanhanget.

Nu har det börjat komma ut lite mer detaljerade uppgifter som tycks förklara denna händelseutveckling. Enligt gepe skall det bero på att färre intäktsmöjligheter för klubbarna medför en ökad kostnad som måste lämpas över på biljettpriset:
"Klubbarna betalar hyra för matcher genom ett hyresavtal med rörliga kostnader. Kort innebär det att en del av varje såld biljett går till driftsbolaget. Klubbarna riskerar alltså inga större kostnader vid sina arrangemang.
För att klubbarna skulle få den förmånen har de tvingats ge upp rättigheter på arenan. Intäkter från kommersiella ytor och lokaler, som kiosker och restauranger, går till driftsbolaget. Samma sak gäller de 27 vip-logerna, som klubbarna tidigare sett som stora potentiella inkomstkällor."
Detta är näppeligen ett sådant avtal som man hoppades på. Medan FC Köpenhamns lysande framgång med Parken, som de äger själva och hyr ut till andra arrangemang, ofta framhävs som en förebild får alliansklubbarna stå med mössan i hand och ta emot allmosor från kommunala Higab.

Måhända är det för tidigt att svara på vad allt detta egentligen beror på. I ovan nämnda artikel visar den lille satans klubbdirektör en stor irritation kring frågan. Jag undrar lite varför klubbarna som ,till exempel i Wallins fall, uppvisat en sån stor tilltro till den nya arenans lockelser som publikmagnet nu känner sig tvingande att minimaxa (=minimera maximala förluster) och välja bort potentionella kassakor. Beakta här att Wallin vid årsmötet nämnde tanken att tillsammans med övriga alliansklubbar köpa och driva arenan i egen regi, när det väl kom till förhandlingar fick Higab egen majoritet i driftbolaget med möjlighet att diktera vilkoren.

Hur och varför klubbarna fick en så svag ställning är lite märkligt. Att Göteborgs kommun, till skillnad från en del andra, sällan tycks visa någon större lust att ge stadens fotbollsklubbar några onödiga fördelar är i och för sig inte något nytt. Hotade Higab att hyra ut arenen till BK Häcken eller något än värre - Monstertrucks!? I juni var allt fortfarande mycket positivt; kostnaderna för klubbarna skulle vara lägre än på Nya Betongbunkern och priserna desamma. Att Higab redan då skulle få in hyran från kommersiella lokaler verkade inte vara något hinder, och jag i min enfald trodde att det i första hand handlade om lokaler i markplan; inte kioskerna inne på arenan. Undrar vart dessa ökade ekonomiska möjligheter, som det talades om i juni, nu tagit vägen?

Inga kommentarer: