lördag 14 juni 2008

Trädgårdsmänniskan

"Förtätning i centrala lägen är nytt mantra för dagens stadsbyggande. Frågan är vart alla trädgårdsmänniskor ska ta vägen?"
I lördagens gepe finner jag en artikel med titeln "Vart ska alla trädgårdsmänniskor ta vägen?" (ej på nätet, än i alla fall). Grunden till artikeln tycks vara ett borgerligt yttrande i Fastighetsnämnden (lilla jag klarar inte av att finna några handlingar överhuvudtaget på Göteborgs nya hemsida) om att det behövs en mer nyanserad bild för det nya byggandet och att de behövs olika slags bostäder. Detta framhävs i samband med att de påpekas att i och med mer centralt byggande finns det många som sätter sig emot planprocessen genom att de inte vill ha störd utsikt, avgaser och buller. Nimbyister helt enkelt, och deras makt med rådande lagstiftning råder det ingen tvivel kring. Samtidigt vill Kjell Björkvist (fp), vice ordförande i Fastighetsnämnden, påpeka att om de som tarvar trädgård inte får detta i Göteborg kan de flytta till kranskommuner med följer som tappade skatteinkomster för Göteborgs stad och ökade utsläpp på grund av längre pendling. Det antyds i fastighetskontorets svar att byggandet i inte fullt så centralt läge kan vara nödvändigt för att nå målen med minst 2000 nya bostäder per år.
Så här ska det se ut och vara nära till jobbet och centrum också!
Björkvist kräver alltså en nyansering. Min stilla undran är om det verkligen behövs en sådan nyansering. Jag skulle nämligen vilja hävda att den redan existerar. För även om "förtätning i centrala lägen" skulle vara ett manta så finns det skillnad på ord och handling. I det faktiska byggandet ser det nämligen lite annorlunda ut (inte minst då mantrat mynnar ut i en ohygglig bastard). Det byggs och planeras redan bostäder i icke centrala lägen. Såsom till exempel Lilleby Älvegård (projekt) och måhända även småhus i Gunnilse (projekt). Urban Sprawl är något som fortfarande lever och frodas i Göteborgs kommun.

Sedan är det en viktigt fråga och det rör skattepengarna. Av förståeliga skäl är det något som känns mer än något annat. Samtidigt undrar jag om det inte behöver sättas i ett perspektiv. Ja, det finns människor som vill ha hus med trädgård som måhända flyttar till en annan kommun för att uppnå denna dröm (just för husen i Gunnilse var detta en avgörande aspekt där skatteinkomster och interkommunal bilpendling ställdes mot inga skattekronor och bilpendling över kommungränsen). Samtidigt är det frågan om ett hypotetiskt resonemang. De är näppeligen så att bostäder - oavsett läge och sort - kommer att stå tomma. Rent hypotetiskt, kan det inte vara så att människor också väljer att bo och pendla från downtown Alingsås för att det är brist på bostäder i intressanta stadsmiljöer i Göteborg?

Då regionens betydelse än mer än den förtätade staden är ett mantra i dagens zeitgeist är det förstås beklämnade som medborgare att se hur kommuners beslut styrs av en konkurrens om villaförortens medelklass (röstar måhända på folkpartiet Björkvist?) snarare än större perspektiv.

*****

Det finns en efterfrågan efter småhus med trädgård i Göteborg. Så mycket står klart. Det finns efterfrågan efter i stort sett vad som helst med dagens bostadsbrist. Det är en fråga om tillgång och efterfrågan och måhända får småstadsdrömmare vara beredda att betala för sig. Annars finns det säkert många hus med stora trädgårdar och orörd natur till vettiga priser i till exempel Glommersträsk. Dock utan arbetstillfällen och närheten till den större ortens möjligheter. Mycket plats för sig själv och sin eventuella avkomma i ett centralt läge kostar helt enkelt. Någon måste betala för den låga exploateringsgraden på högt värderad mark.

Förstår lätt för mig att raljera om dessa människors drömmar när jag själv är tämligen oberörd av röda-stug-feber. På något plan måste man förstås acceptera att alla människor inte har samma perspektiv och drömmar som en själv istället för att tala om 'falskt medvetande' och reaktionärer likt gamla tiders revolutionärer.

*****

I en liten notis jämte denna artikel står det att läsa om att Lindholmens centrum börjar planeras:
"Norra älvstranden har tidigare fått kritik för den ensidiga planeringen med bostäder och arbetsplatser var för sig. - Men vi har lärt oss och vill blanda bättre nu, sa Anneli Hulthén (s)."
Vi lär få tillfälle att återkomma och se om det är mantra eller handling som kommer ut på andra sidan efter att byggjättarna och nimbyister fått sitt.

Inga kommentarer: