söndag 4 november 2007

Världen är deras ostron

Så hände det igen. Föga oväntat har det återigen visat sig att moderata politiker har använt sig av svart städhjälp. Paret Cederschiöld har i drygt tretton år hållit nere sina hushållsnära tjänstekostnader genom att inte betala skatter och avgifter beslutade av Sveriges riksdag.

Hur kan dessa människor, som rimligen har ett genuint intresse för samhällsfrågor, motivera detta beteende för sig själva? Om de nu överhuvudtaget har tänkt så långt, och det tycker jag man kan begära. Förvisso är moderata samlingspartiet motståndare till höga skatter och positiva till skatteavdrag för hushållsnära tjänster, men att se på detta som en form av i förtid uttagen subvention är väl magstark för vem som helst som står för ett parlamentariskt system. För varför skulle någon annan människa acceptera och följa några av de lagar och regler som paret Cederschiöld driver igenom, om vi inte tycker om dem? Själva har de tydligen inga problem att välja och vraka bland reglerna efter eget behag.

Nu kanske jag verkar vara en moralisk väktare och torrboll. Men missförstå mig rätt, jag har full acceptans för att folk ibland kringgår ett krångligt och bökigt system. Men det är inte acceptabelt att en politiker på toppnivå, som på heltid måste göra val för andra och därigenom hela tiden ställs inför moraliska ställningstagande, bara lite slentrianmässigt kan kringgå ett gemensamt grundat ekonomiskt system regelbundet i tretton år. Deras trovärdighet närmar sig snabbt noll.

Men på något sätt hade det kunnat vara befriande om än patetiskt om de försökt motivera sitt beteende som en rebellisk handling. Nu är det istället det gamla vanliga. Alla är vi jämlika, men vissa är lite jämlikare en andra. En grupp av människor som har det väl förspänt reflekterar inte ens över vilkoren för sitt välstånd. Världen är deras ostron.

Om paret i alla fall kunde uppvisat lite av den paternalistiska attityd som tidigare var en kulturell tradition bland högerpolitiker. Att arbeta som städare, speciellt i privata hem, är slitsamt. Genom att lyfta vit lön hade städhjälpen vid sjukdom eller skador haft tillgång till allmänna ersättningssystem. Eller tycker moderatparet att låginkomsttagare har det bättre utan sådana passiviserade skyddsnät som bara hindrar löneslaven från frihet och självförverkligande?

*****

Efter att skrivit ovanstående inlägg läser jag på DN:s hemsida ett svar på tal från ordföranden i arbetsmarknadsutskottet, Catarina Elmsäter-Svärd (m). Osökt kommer jag att tänka på det gamla talesättet (påstådd urpsrungsman är Abraham Lincoln) att det ibland är bättre att tiga och låta folk tro att man är en idiot än att öppna munnen och undanröja varje tvivel.

Inga kommentarer: