lördag 29 mars 2008

Gepe alltid steget efter mig

Knappt har jag i en recension av fotbollsmagasinet Stopper citerat ett stycke om hur Skönhetsrådet i Stockholm inte ville acceptera något som kunde beröva Skärholmen sin sköna betongcharm förren Gepe tar upp ett liknande ämne.

Det har nämligen visat sig att miljonprogramshusen och hus i park inte bara hotas i det relativt populära norra Guldheden utan även i Hjällbo. Punkt-, lamell och skivhus i prefabricerad betong i området Sandspåret tillsammans med tillhörande betongskulpturer bör skyddas från ombyggnad anser Länsstyrelsen; byggnadsminnesmärkning står på tapeten. Många andra tidstypiska områden har ändrats vid renoveringar.

Jag har inga direkta egna erfarenheter av området. Det är tämligen gråa och intetsägande betonghus omgivna av gräsmattor och parkeringsplatser. En sökning på google ger först och främst en artikel från Göteborgs fria tidning från några år sedan där invånarna klagade över råttor och även kackerlackor. Är det en orättvis gissning att tro att områdets renoveringsbehov är ovanligt eftersatt till och med för ett miljonprogramsområde i Göteborgs nordöstra förorter? Undrar om invånarna förstår hur lyckliga de egentligen bör vara för att få bo i dessa tidstypiska hus? Undrar om någon som arbetar på Länsstyrelsen bor där och gläds över betongskulturerna? Ja, någon städerska kanske.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ja, det är fantamej inte riktigt klokt att det ska kulturminnesmärkas när det är så eftersatt och dåligt underhållet. Helt ofattbart agerat av Länsstyrelsen, vet dom inte om problemen?

Annars så mailade jag idag till de båda handläggarna av ärendena Danska Vägen och Högsbogatan, de ska dra detta i byggnadsnämnden imorgon. Danska Vägen ser ok ut om det är planerat verksamheter i bottenvåningarna, byggnaderna fortsätter ju Danska Vägens stadskänsla. Däremot är Högsbogatan ett antal punkthus som bara kommer förstärka känsla av förort, där hade man kunnat bygga slutna kvarter längs med Högsbogatan och börjat få till stadskänsla i Högsbo.

/mhean