fredag 15 februari 2008

Suburbia i Gunnilse

Fredagens stadsplaneringsinslag i gepe handlar om sådär 150 småhus i Gunnilse nära en sjö som heter Smörvattnet. Har ingen egen erfarenhet av området men zoomar in med eniro och ser att det redan verkar finnas en hel del småhus i området, går dock inte att avgöra om det är någon direkt gräddhylla för de som kommit upp i smöret (notera dålig götelaborgsvits!) på ett flygfoto (det är mycket nära till en golfbana...).

Jag förstår inte riktigt attraktionskraften i att bo där ute i skogen. Hade jag verkligen velat bo på landet hade jag fördragit ett ensligt äldre hus, inte en villa som ser ut som precis som min grannes vars kök jag har god utsikt över från mitt köksfönster.

Nåväl, till saken: Självfallet är det några som gnäller lite om att alla dessa hus kommer att förstöra den natur som är området som är anledningen att flytta dit från första början. Typiskt nimby-beteende helt enkelt. Den stora diskussionen rör dock integration och framförallt kollektivtransport.
Unika liv i identiska hus?

Först integrationen. Firas Almesri, andre vice ordförande i SDN Lärjedalen, menar att det är viktigt för integrationen med småhus i Gunnilse. Jag förstår inte riktigt hur några hundra hus mitt ute i skogen på något sätt bidrar till integrationen i området. Möjligen kommer några av barnen gå i samma skolor som miljonprogrammets barn, men att i övrigt tro att det kommer att finnas någon koppling mellan några småhus i vildmarken och de invandrartäta områdena är bara löjligt. Av kommentarerna till artikeln var det någon läsare som menade att "[d]e som bor i dessa stadsdelar måste få möjlighet att göra boendekarriär i sitt eget område." Menar han invandrare? Område för den enskilda människan bestäms inte av gränserna för en stadsdelsnämnds ansvarsområde. Det här småhusområdet har egentligen inget med nedgångna miljonprogramsområden att göra. Förstår verkligen inte vad integration har med sakfrågan att göra.

Samtidigt kommer jag ihåg en storm i ett vattenglas för något år sedan då villaboende i södra Surte i Nols kommun uttryckte sitt ogillande mot en bilväg mellan Lövgärdet och deras villaidyll. En sträcka som är mycket kort fågelvägen men en flerfaldigt längre sträcka bilvägen. De boende, eller om det nu var lokalpolitiker, oroade sig över att kriminalitet skulle komma till Surte och att många invånare i Lövgärdet och Gårdsten redan sprang ner genom skogen när de flydde från polisen. Framkom inte något om invånare från dessa förorter någon gång promenerade i området. Vi kan la nästan utgå från att ingen i Surte kände någon i Lövgärdet - möjligen som arbetsgivare. Detta nya område i Gunnilse kommer troligen vara lika integrerade visavi miljonprogrammet som villaområdet i Surte.

Sedan kollektivtrafiken. Så som nuvarande linjer går kommer det att vara mellan 550 till 1600 meter till närmaste hållplats vilket klart överstiget avståndet på 400-500 meter som kommunens tjänstemän ser som en riktlinje för hur långt det får vara. I några kommentarer från läsare har det påpekats att det förstås går att ändra eller skapa en busslinje. Andra, även politiker, menar att en rask promenad bara är bra för hälsan.

Vad dessa missar är att a) det är tveksamt om det finns underlag för en busslinje med täta turer med ett så pass begränsat antal invånare, speciellt i beaktande av b) det här är - så vitt jag kan avgöra - är ett bostadsområde som inte tillgodoser invånarnas behov av dagligvaror eller för med sig arbetstillfällen för 150 familjer. Bil kommer att bli en nödvändighet för de barnfamiljer som inte vill åka buss till och från affären och sedan släpa hem kassarna en kilometer. Transporter är mer än vägen till och från jobbet och finns det en bil som bara står där är chansen stor att den enskilda individen tar den istället för att streta ut till en tom och öde hållplats i januarimörkret.

För övrigt planeras det för två parkeringsplatser för hus så att de nya invånarna kan leva tryggt i sitt bilburna inramade, monotona villasamhälle med en naturlig vall mur som skydd mot de där hemska invandrarna som inte lyckas göra bostadskarriär. Sedan andra världskriget har befolkningen dubblats medan stadens yta sexdubblats. Jag tycker faktiskt inte det är en särskilt lyckad utveckling. Jag har full förståelse för att olika människor har olika drömmar kring sitt boende, men man kan faktiskt inte få allt man pekar på.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Håller med i det du skriver. Kommunen måste ju vara konsekvent i sitt agerande. Blir ju svårt annars att få genom förtätningsprojekt i staden med argumenten att vi måste bygga en tätare stad för hållbarhetens skull.
Sen kan man ju fråga sig om det är bättre om de byggs här än ännu längre ut i någon av grannkommunerna som just bygger många sådana småhusområden eftersom det finns en stor efterfrågan på dem och ont om lediga villatomter i Gbg. Det hela är ett regionalt problem.

Olle J. sa...

Ja, från politikernas håll (den tredje kommentaren i den andra länken från detta inlägg) pekas det även på att annars så flyttar folk bara till småhus i Lerum och bilpendlar ännu längre. Personligen förstår jag som sagt inte tjusningen med att bo i ett villaområde, men jag får väl acceptera att detta inte är en ovanlig dröm hos många.

För att öka markexploateringen i Göteborg och samtidigt lämna plats för villor och andra småhus bör vi kanske fokusera oss på bebyggelsen mitt emellan stad och landsbygd. För läsare av min blogg torde det inte vara en överraskning att jag förespråkar mindre av kringspridda punkthus bland menlösa gräsmattor och liknande.

Anonym sa...

Kan inte hålla med dig alls. Du har bara riktat in dig på området runt smörvattnet. Hela gunnilse är ett ómråde med sköna strövområden som även kommer finnas kvar trots bebyggande av 150 st småhus (villor) på ett område som är begränsat. Vi som redan bor i Gunnilse behöver fler hus i området, vi vill ha bättre lokaltrafik, annars kommer vi tyvärr fortsätta ta bilen till jobbet. Tycker det är en utmärkt ide att bygga ut göteborg, istället för att bygga på de få grönområden som finns i city. Däremot tror jag det var villorna på "gräddhyllan" i gårdsten som användes som argument att "de som bor i dessa stadsdelar måste få möjlighet att göra boendekarriär i sitt eget område".

Olle J. sa...

Anonym:
Du har delvis missförstått mitt inlägg. Framför allt anser jag inte detta som ett hot mot grönytorna i området eller runt Smörvattnet i synnerhet; det var ett nimbyargument som jag inte delade.

Att bygga bort grönområden i City är la knappast aktuellt. Däremot finns det en massa stora, dåligt använda grönområden som kan exploteras i områdena mellan City och de områden där såna här små villaområden byggs.

Att bygga ut områdena närmare stadens centrum underlättar givetvis bra och fungerande kollektivtrafik. Avsides belägna villaområden räcker sällan till för att ge underlag till det.

När det gäller boendekarrirär (detta märkliga uttryck) så hänvsiar jag dels till Fira Almersi, som rimligen menar dessa hus, och citerar en läsarkommentar som inte finns kvar på gepes sida.

Anonym sa...

Kropotkin:
och du har nog missförstått mitt inlägg =)
Nybyggelse i Gunnilse är för mig som ett steg i att "civilisera" Gunnilse för bättre kollektivtrafik och bättre vägar bland annat och därigenom uppnå bättre miljö mm. Du har uppenbarligen inte varit i gunnilse(?). Jag tryckte på att i city bebyggs vartenda yta som inte redan är byggd, exempelvis är skansen Kronan ett bra exempel på detta. Att på detta sätt tränga in ännu fler bostäder i de små grönytor som City har kvar tycker jag är att våldföra sig på naturen. Att bebygga ytterkanterna av staden är ett bättre sätt. På så vis växer staden som den borde! Stan borde växa utåt iställetför inåt! Hur avsides tror du att Gunnilse ligger egentligen? Har du tittat månne på en karta och gjort din uppfattning därifrån. Själv är jag född och uppvuxen i Partille och Partille ligger LÄNGRE ifrån Gunnilse men Partille ligger dubbelt så bättre till i fråga om kollektivtrafik, vägar och andra aspekter!

Olle J. sa...

Anonym:
Jag har varit i Gunnilse dock ej i Smörvattnet, vad det nu har med saken att göra.
Jag tror inte det är frågan om något missförstånd, jag delar helt enkelt inte din uppfattning.
Du vill bygga staden utåt istället för inåt och tillskriver detta någon slags normativitet, till skillnad från mitt våldförande på naturen. Som om det finns någon skillnad på att fälla ett träd vid Skansberget eller i Smörvattnet, där det bara är naturligt att fälla dem...?
Vad kan jag säga egentligen? Jag håller helt enkelt absolut inte med om din uppfattning om Staden. Att Partille har god kollektivtrafik är la bra för dig. Separerade villaområden i återvändsgränder och annan sprawl har dock sällan underlag för vettig kollektivtrafik i sig själv.
Anledningen till att Partille har bättre kollektivtrafik hänger la näppeligen i första hand på villaområden. Varit i amerikansk villasprawl någon gång?